خرید لباس ترس کی روش از اتهام پولشویی درصورت تمدیدباایران

کارلوس پیشنهاد فدراسیون فوتبال را هنوز نپذیرفته است و به نظر می رسد که با این تردیدهای جدی، فکرهای دیگری در سر دارد.
به گزارش تابناک ورزشی؛ برخی رسانه ها امروز گزارشی ویژه درباره مذاکرات فدراسیون فوتبال و کی روش منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است. طبق این گزارش، حساب کارلوس در سوئیس مسدود شده و به همین دلیل فدراسیون نمی تواند برای او حتی یک ریال واریز کند. تاج به کارلوس پیشنهاد داده تا حقوق او را به صورت نقدی در ترکیه پرداخت کنند که کارلوس گفته اگر او را با این پول ها در ترکیه بگیرند، متهم به پولشویی می شود!
از تیم ملی فوتبال الجزایر به عنوان مشتری اصلی و جدی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سخن به میان می آمد که این احتمال نیز دیشب با انتخاب و قرارداد رسمی بلماضی رد شد و حالا کی روش پیشنهاد مهم دیگری ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید جدید