خرید لباس امروز،پایان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی امروز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه به پایان می یابد.
به گزارش مهر، کلاس های درس دانشجویان دانشگاه آز اد اسلامی از ۲۴ شهریورماه آغاز و تا ۱۲ دی ماه به پایان می رسد.
دانشجویان در تاریخ های ۷ تا ۱۲ مهرماه می توانند نسبت به حذف و اضافه واحدهای انتخابی خود اقدام کنند.
همچنین امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۵ دی ماه آغاز و تا ۲۷ دی ماه ادامه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید جدید